Palvelut

Konsultointi ja asiantuntijapalvelut

Annamme asiakkaidemme käyttöön vahvan osaamisemme valmistavan teollisuuden hankintojen, koko tilaus -toimitusketjun sekä liiketoiminnan kehityksen alueilla.

Vahvuutemme on keskittyä olennaiseen ja mahdollistaa asiakkaillemme parhaan tuoton antavan kokonaisratkaisun. Lähdemme aina asiakasyrityksemme liiketominnan tarpeista ja rakennamme yhteistyössä palvelupaketin joka antaa maksimaalisen tuloksen asetetulla panostuksella.

Palvelumme voi sisältää mm. seuraavia osioita:

 • koko toimitusketjun kustannustehokkuuden ja toimituskyvyn analysointi
 • hankintastrategiat
 • liiketoimintastrategiat
 • toimittaja, partneri sekä yhteisyritysstrategiat, järjestelyt ja sopimusneuvottelut
 • parhaan mahdollisen toimittaja/partneriverkoston luominen
 • toimintoja ohjaavien mittaristojen rakentaminen
 • tietohallintoprojektien suunnnittelun ja käyttöönoton tukeminen
 • johtoryhmän ja avainhenkilöiden avustaminen ja sparraaminen em. kohdissa

Hankintatoimen palvelut

Tarjoamme hankintatoimen ja ostotoiminnan operatiivista palvelua kotimaassa sekä ostokonttoripalvelua asiakkaan lukuun Kiinassa. Tarvittaessa myös rakennamme asiakkaallemme hankintapalvelun avaimet käteen mukaanlukien koko logistinen ketju käyttäen kustannustehokasta ja laajaa materiaalitoimittajiemme verkostoa.

Hankintatoimen ja ostotoiminnan palveluiden käyttäminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin kun:

 • omaa organisaatiota ei ole tai ei haluta kasvattaa liikaa
 • osto- ja hankintatyötä ei tietyissä hankintakategorioissa ole riittävästi oman asiantuntijan palkkaamiseen
 • oman organisaation tueksi tarvitaan lisäresursseja
 • oman hankintatoimiston perustaminen Kiinaan kiinnostaa mutta toiminta on järkevintä aloittaa minimiriskillä
 • voimme hyödyntää olemassaolevaa auditoitua ja varmistettua hankintaverkostoamme

Liiketoimintajärjestelmät

Tarjoamme palveluna toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönoton valmiusanalyysin, käyttöönoton projektoinnin tuen ja tarvittaessa pilvipalveluna (SaaS) toiminnanohjausratkaisun – Erp-in-cloud ja sitä tukevat liiketoimintaprosessit käyttäen hyväksi olemassaolevaa ohjelmistoalustaa.

Olemme kehittäneet ohjelmistoalustalle valmiit palvelupaketit eri liiketoimintaprosesseihin ja kuvanneet niitä vastaavat malliyritykset jolloin järjestelmän implementointi ja konfigurointi on nopeaa. Ohjelmistoalusta on ns. off the shelf ratkaisu jolloin yritys pystyy keskittymään palvelupaketin luomiseen ja skaalautumaan nopeasti liiketoiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä.

Ratkaisumme soveltuu parhaiten kasvuhakuisille kansainvälisille yrityksille joiden on hallittava laajaa asiakas-toimittajaverkostoa.

 • yksinkertaistetut prosessit
 • tilaus-toimitusketjun hallinta
 • taloushallinnon prosessit
 • olemassaolevan tiedon helppo siirtäminen

 

Comments are closed.

Copyright Enip Solutions Oy 2012
^ Back to Top